healthcare

Practice
assistants

Onze praktijk heeft 2 praktijkondersteuners in dienst: 1 voor de geestelijke gezondheid en 1 praktijkondersteuner somatiek. Zij werken beide onder de eindverantwoordelijkheid van de huisartsen en nemen een aantal taken van hen over.

Read
more

shape

Praktijkondersteunster somatiek:

Josefa, de praktijkverpleegkundige neemt een aantal taken van de huisartsen over. Zij heeft haar eigen spreekuur en bezoekt ook mensen thuis. Josefa werkt nauw samen met de huisartsen en praktijkassistentes. In gezamenlijk overleg zullen zij afspraken maken door wie, wanneer en welke zorg aan u als patient geboden wordt.

Diabetes en CVRM

Josefa doet controles van mensen met diabetes mellitus type 2 en risico op hart en vaatziekten. Deze zorg bestaat onder andere uit voorlichting over de aandoening, het bespreken van het individuele behandelplan mbt leefstijladviezen en medicijngebruik, controle van bloedsuiker en ander bloedonderzoek, bloeddruk en gewicht. Deze controle wordt minimaal 1x per jaar uitgevoerd. 

Ouderenzorg:

De wens van veel ouderen is graag zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dat willen wij vanuit de praktijk ondersteunen. Een deel van de ouderen heeft wegens een hoge leeftijd of bepaalde aandoendingen steeds meer zorg of ondersteuning nodig. Samen met de huisarts zal Josefa de groep kwetsbare ouderen begeleiden en zal zij huisbezoeken bij hen afleggen. 

Begeleiding stoppen met roken:

De ziektenkostenverzekering vergoedt 1x per jaar vanuit de basisverzekering de begeleiding voor stoppen met roken. U hoeft hiervoor geen eigen risico te betalen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de praktijkverpleegkundige. 

De praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, relatie of opvoeding), kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid. U komt dan bij de POH-GGZ en in een eerste gesprek zal zij uw klachten en vragen in kaart brengen. Vervolgens informeert en adviseert zij u en de huisarts over een mogelijk vervolgtraject. Het resultaat hiervan kan zijn dat u één of meerdere ondersteunende gesprekken met haar heeft (bijvoorbeeld bij depressie, angsten, overspannenheid of bij lichamelijke onverklaarbare klachten etc.). Ook kan het voorkomen dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener of een vervolggesprek heeft met de huisarts.

Het volgende kan de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid voor u doen:

  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing
  • Het geven van kortdurende behandelingen in de huisartsenpraktijk
  • Het verlenen van nazorg na een behandeling in de GGZ
  • Het geven van overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst

 

shape

Practice address

Vondellaan 35a
2332 AA Leiden

Routebeschrijving
shape