Praktijkadres

Vondellaan 35a • 2332 AA Leiden

Openingstijden

Ma, Di, Wo en Vr: 8.00 - 12.30 & 13.30 - 17.00
Donderdag: 8.00 - 12.30

Spoedgevallen buiten kantoortijden

Bel voor een afspraak (0900) 513 80 39 • www.shrnet.nl

De praktijkondersteuner voor de lichamelijke gezondheid

Hart- en vaatziekten
De praktijkondersteuner is opgeleid om patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te begeleiden. Elvira geeft voorlichting over het voorkomen van hart- en vaatziekten, bespreekt het individuele behandelplan m.b.t. leefstijladviezen, medicijngebruik en de controlefrequentie. Zij voert minimaal één keer per jaar controle uit van uw bloeddruk en gewicht en regelt dat er één maal per jaar een bloedonderzoek plaatsvindt.

Diabetes Mellitus type 2 (ouderdomssuiker)
Ook begeleidt Elvira de patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (ouderdomssuiker). Zij geeft voorlichting over Diabetes Mellitus type 2 en bespreekt het individuele behandelplan m.b.t. leefstijladviezen en medicijngebruik. Zij voert controle uit van o.a. bloedsuiker, bloeddruk en gewicht. Geeft informatie over medicijnen en instructie als een insulinebehandeling noodzakelijk is.
De huisarts en de praktijkondersteuner hebben wekelijks een patiënten overleg.

Ouderenzorg
De wens van veel ouderen is graag zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dat willen wij vanuit de praktijk ondersteunen. Een deel van de ouderen hebben wegens leeftijd of aandoeningen steeds meer zorg of ondersteuning nodig. Samen met de huisarts zal Elvira de groep kwetsbare ouderen begeleiden en zal zij o.a. huisbezoeken afleggen.

Stoppen met roken
Wij kunnen u helpen! De huisarts kan met u meedenken en Elvira kan u begeleiden op diverse manieren. Wij hebben hier een opleiding voor gevolgd. Wat levert stoppen met roken u op? Lees hier verder.


De praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, relatie of opvoeding), kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid. U komt dan bij Naomi en in een eerste gesprek zal zij uw klachten en vragen in kaart brengen. Vervolgens informeert en adviseert zij u en de huisarts over een mogelijk vervolgtraject. Het resultaat hiervan kan zijn dat u één of meerdere ondersteunende gesprekken met haar heeft (bijvoorbeeld bij depressie, angsten, overspannenheid of bij lichamelijke onverklaarbare klachten etc.). Ook kan het voorkomen dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener of een vervolggesprek heeft met de huisarts.

Het volgende kan de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheid voor u doen:
Herhaalrecepten: 071-5122268 of Patiëntenportaal
Spoedgevallen: 071-5122268  +